حذف دسته جمعی رکوردهای DNS در cloudflare

در کلوفلر امکان حذف گروهی دی ان اس ها وجود ندارد و ساده ترین کار این هست که از طریق کنسول مرورگر این کار انجام شود.
1- ابتدا کد زیر رو در کنسول وارد کنید تا دیالوگ ها باز بشن :

var links = document.querySelectorAll('[href="#!"]');
for (var i = 0; i < links.length; i++) {
	links[i].click();
}
async function click_first_delete() {
	var buttons = document.querySelectorAll('button[type="button"]');
	for (var i = 0; i < buttons.length; i++) {
		//console.log(buttons[i].innerHTML);
		if (buttons[i].innerHTML == 'Delete') {
			buttons[i].click();
			break;
		}
	}
}
async function confirm_delete() {
	await click_first_delete();
	var buttons2 = document.querySelectorAll('button[type="button"]');
	for (var j = 0; j < buttons2.length; j++) {
		//console.log(buttons2[j].innerHTML);
		if (buttons2[j].innerHTML == '<span>Delete</span>') {
			//console.log(buttons2[j].innerHTML);
			buttons2[j].click();
		}
	}
}

بعد از باز شدن تمام رکوردها، کد زیر را نوشته و منتظر مانده تا رکوردها اتوماتیک پاک شوند :

for (let i = 1; i < 50; i++) {
	setTimeout(function timer() {
		click_first_delete();
		confirm_delete();
	}, i * 3000);
}
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx